İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

ASH GRUP Mühendisliğin hedef ve stratejilerini gerçekleştirmesine, kurumsal yetkinliklerini arttırmasına ve değer yaratmasına katkı sağlayacak en önemli gücü olan çalışanların sürekli gelişiminin sağlanması, insan kaynakları politikamızın öncelikli hedeflerinden biridir.  ASH GRUP değerlerine sahip, firmamızı geleceğe taşıyacak, nitelikli insan gücünü  ASH GRUP Mühendisliğe kazandırmak öncelikle hedeflenir. Çalışanlarımızın gelişimini sağlamak ve potansiyellerini ortaya çıkaracakları fırsatları yaratmak, organizasyona sağladıkları katkı ve başarıları teşvik etmek İnsan Kaynakları politikasının temelini oluşturur. Bu hedef doğrultusunda insan kaynakları süreçleri  ASH GRUP Mühendislik'te etkin olarak uygulanır.


ASH GRUP Mühendislik vizyonunun gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak yetkinliklere ve değerlere sahip adayları Grubumuza kazandırmak hedeflenir.


Çalışanların işe girdikleri andan itibaren hedefleri belirlenir, hedefler yıl ortasında gözden geçirilir ve yılsonunda genel değerlendirme yapılır. Finansal ve mali hedefler aylık olarak gözden geçirilir.


360 derece performans değerlendirme, pozisyon için gereken yetkinliklere ve belirlenen hedeflere bağlı olarak yılda bir kez yapılır.


Çalışanları organizasyona sağladıkları katma değer ve sorumlulukları doğrultusunda ücretlendirmek amaçlanır. İş sonuçlarının sorumluluğunun alınması ve yüksek performansı teşvik etmek

hedeflenir.