İsg Politikalarımız

İsg Politikalarımız

   Tüm çalışmalarımızda "İş Sağlığı ve İş Güvenliği "ile ilgili yasal düzenlemelere uymayı,


  Tüm çalışanlarımızın "İş sağlığı ve İş güvenliği " alanında eğitilmelerini ve bu kültürü özümseyerek bilinçlenmelerini sağlamayı,


 Şantiyelerimizdeki faaliyetlerimiz ile ilgili risk analizleri yapmayı / yaptırmayı ve gerekli tehlike yönetim sistemleri uygulamayı,


  İş sağlığı ve güvenliğinin (İSG) sağlandığı bir çalışma ortamı için işin tekniğine ve teknolojisine uygun güvenli ekipmanlar kullanmayı prensip edinen bir firmayız.